Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy serwisu www.vinfort-aparthotel.com prowadzonego przez:

Vinfort Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, pod adresem: ul. Kamienna 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110648, posiadającą numer NIP 6771020653 o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście złotych).

(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na serwisie www.vinfort-aparthotel.com formularzy lub przesłania korespondencji na adres vinfort.aparthotel@gmail.com lub inny z domeny vinfort-aparthotel.com Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: Vinfort Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, pod adresem: ul. Kamienna 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110648.

Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: vinfort.aparthotel@gmail.com telefon: 605-313-311, pisemnie: Vinfort Aparthotel, ul. Szpitalna 6, 31-024 Kraków  

Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi posprzedażowej. 

Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądaniaograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych. 

Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: vinfort.aparthotel@gmail.com, zadzwoń́ pod numer: 605-313-311.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Informacja o braku podania danych:

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach. Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania. 

Ciasteczka służą nam do:

W ramach https://www.vinfort-aparthotel.com możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:

Korzystając ze strony https://www.vinfort-aparthotel.com wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z serwisu https://www.vinfort-aparthotel.com

Vinfort Aparthotel

Szpitalna 6, Stare Miasto,
31-024 Kraków, Polska

+48 605 313 311
vinfort.aparthotel@gmail.com

Wyślij wiadomość

Wkrótce

Sprawdź dostępność Menu

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.